Features

Privacy verklaring

Laatst gewijzigd: 03 januari 2023

Hoe wij met jullie persoonsgegevens omgaan, lezen jullie hier in onze Privacy verklaring.

Deze Privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens van de
online bezoekers van de website van ©CarePocket App.

01. Toepasselijkheid

©CarePocket App verzamelt en verwerkt jullie persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Voor het samenstellen van bezoekersstatistieken. Hiermee kan ©CarePocket App de werking van haar website optimaliseren, waarbij deze gegevens zo veel mogelijk worden geanonimiseerd.

• Voor de afhandeling van aangevraagde of verkregen informatie en het onderhouden van contacten met jullie.

• Om onze diensten te testen en te verbeteren.

• Om de website van ©CarePocket App te beveiligen en webstatistieken op te stellen.

• Om gericht aanbiedingen te doen, bijvoorbeeld door het tonen van een advertentie op onze website van een dienst waarvan ©CarePocket App op basis van de door haar verwerkte persoonsgegevens vermoedt dat jullie daarvoor interesse hebben.

• Om een nieuwsbrief, service bericht of andere elektronische boodschap te kunnen toesturen.

• Om jullie te kunnen informeren over mogelijk voor jou interessante diensten en aanbiedingen van ©CarePocket App.

• Om onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren.
©CarePocket App bewaart jullie persoonsgegevens in beginsel zolang als ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinden nodig is, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

02. Delen van persoonsgegevens
        met derden

• Elektronische gegevens, zoals jullie mailadressen en mobiele telefoonnummers, kan ©CarePocket App alleen aan derden verstrekken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten als jullie ©CarePocket App daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebben gegeven. Jullie kunnen een verleende toestemming voor het gebruik van elektronische contactgegevens door derden altijd weer intrekken door een mail te sturen via ons online contactformulier.

• ©CarePocket App kan in bijzondere gevallen jullie persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen als ©CarePocket App dat in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of door een gerechtelijke procedure verplicht is.

• ©CarePocket App kan ook persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ©CarePocket App aan jullie op jullie verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders is aangegeven) jullie persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd de persoonsgegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

03. Cookies en surfgedrag

• Onze website maakt gebruik van “sessie cookies”: dit zijn kleine tekstbestandjes die bij jullie bezoek aan onze website worden achtergelaten op jullie computer. Deze cookies helpen bij het gebruiksvriendelijker maken van onze website. Deze cookies kunnen jullie computer of de bestanden die op jullie computer staan, niet beschadigen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van onze website makkelijker voor jullie te maken. Ze worden automatisch verwijderd zodra jullie de browser afsluiten.

• ©CarePocket App maakt ook gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics plaatst ook cookies op jullie computer die worden gebruikt om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) waarbij ©CarePocket App de verantwoordelijke is.

• In jullie browserinstellingen kunnen jullie zelf beslissen of jullie cookies willen accepteren of weigeren of dat jullie willen dat de browser jullie op de hoogte stelt als er een cookie wordt geplaatst.

04. Inzage, correctie en wijziging
        van jullie persoonsgegevens

• ©CarePocket App gebruikt jullie mailadressen, adresgegevens en (mobiele) telefoonnummers niet voor andere doelen dan in deze Privacy verklaring omschreven, tenzij jullie daar toestemming voor hebben gegeven. Jullie kunnen een eenmaal gegeven toestemming te allen tijde intrekken of bezwaar maken tegen het gebruik van jullie gegevens voor de nieuwsbrief van ©CarePocket App.

• Jullie kunnen ©CarePocket App ook te allen tijde verzoeken om een overzicht van jullie gegevens en verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen als de gegevens niet kloppen of irrelevant zijn voor de gestelde doeleinden. Jullie kunnen daartoe een mail sturen via ons online contactformulier.

05. Links

• De website van ©CarePocket App kan links bevatten naar websites van andere partijen.

• ©CarePocket App is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze sites en de manier waarop deze sites omgaan met jullie persoonsgegevens. Lees hiervoor de Privacy verklaring en de voorwaarden van de site die jullie bezoeken.

06. Beveiliging

Om jullie persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen misbruik door derden heeft ©CarePocket App zorgvuldige en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen.

07. Contact

Als jullie vragen hebben over deze Privacy verklaring of als jullie jullie persoonsgegevens willen inzien, laten corrigeren of verwijderen, dan kunnen jullie contact opnemen met ©CarePocket App via ons online contactformulier.

08. Wijziging Privacy verklaring

• ©CarePocket App behoudt zich het recht voor om deze Privacy verklaring te wijzigen. Wij adviseren jullie daarom deze Privacy verklaring regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van ©CarePocket App of per mail.

• Deze Privacy verklaring is laatst gewijzigd op 03 januari 2023.

Get the App

Raadpleeg. Bereken. Onderweg naar de patiënt…

Maak gebruik van de CarePocket App en ontdek alle
mogelijkheden en slimme functionaliteiten die het mogelijk
maken om jullie dagelijkse werk efficiënter te maken.

Volg ons op Twitter

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van
het laatste nieuws van de CarePocket App!

2024 ©CarePocket App • Alle rechten voorbehouden

Powered by ©Brandsparency Studio

error: Content is ©protected.